Například výslovně vyjímá ze zákazu malé prodejny a také prodejny na různých specifických místech. Copak si tamní prodavačky nezaslouží stejnou ochranu, jako mají ty v těch prodejnách, kde prodej zakázán bude? Copak si podobnou ochranu proti nákupním choutkám nezaslouží zákazníci těchto prodejen?

Ale nezůstávejme jen u maloobchodu. Například takový zábavní průmysl a média - jak k tomu přijdou zaměstnanci televizí, že musejí jít do práce třeba na Štědrý večer? Co herci a zaměstnanci divadel, kde se zhusta o svátcích hraje? A hlavně diváci a posluchači - proč se o Štědrém večeru dívat na televizi, když by měli lidé naplno využít toho, že se po roce opět konečně sešli. Tohle všechno mělo v návrhu být!

Podobně ale třeba i doprava (kdo má co o svátcích kam cestovat?), hasiči (hasič je taky člověk a zaslouží si volný svátek!), policie (o svátcích stejně není skoro žádná kriminalita) nebo zdravotnictví (lidé chodí o svátcích rádi na pohotovost, na ošetření nemusejí čekat).

Senátní návrh je zkrátka hrubě nedotažený, málo ambiciózní a diskriminující celé široké vrstvy občanů, které jím zůstávají nechráněny.Senátoři dělají velkou chybu, protože zatímco dosud jsme jen doháněli legislativu členských států EU, tady jsme ji mohli výrazně předehnat a stát se vzorem!